Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid bij onze opvang vinden wij heel belangrijk. Samen dragen we tenslotte zorg voor jouw kind. Het is fijn om te horen wat we goed doen en nuttig om te horen wat we kunnen verbeteren.

Kinderopvang ’t Leidsche Tuynhuis heeft een actieve oudercommissie (OC) waar we regelmatig mee overleggen. Zij behartigen de belangen van alle ouders en kinderen. De OC heeft adviesrecht op een aantal zaken:

  • De kwaliteit van de opvang. We bespreken onder andere 2 maal per jaar de kwaliteit van de opvang en van de inspectiebezoeken van de GG&GD.
  • Elk jaar geeft de oudercommissie advies over de voorgenomen tariefwijziging.
  • Het pedagogisch beleid. De oudercommissie geeft advies bij het opstellen van nieuw pedagogisch beleid. Bijvoorbeeld het beleid rond spel- en ontwikkelingsactiviteiten, aanbieden van workshops en voedingsbeleid.
  • Het algemene beleid. De oudercommissie houdt de vinger aan de pols over wachtlijsten en personele bezetting.
  • Openingstijden en dagen die wij gesloten zijn.
  • Veiligheid en gezondheid. Risico-inventarisatie en actieplan.
  • Natuurlijk denkt de oudercommissie mee over de toekomstplannen van het kinderdagverblijf, bijvoorbeeld over uitbreiding.
  • De oudercommissie helpt een aantal activiteiten op het kinderdagverblijf te organiseren, bijvoorbeeld de dag van de pedagogisch medewerker.

Wil je een keer aansluiten bij de OC of wil je meer informatie? Stuur hen een mailtje!

Wij streven naar een bezetting met 1 ouder vanuit elke groep. Als er plaats is binnen de oudercommissie kun je lid worden.

Ook betrekken wij graag de opa’s en oma’s bij de kinderopvang. Wij organiseren elk jaar een opa en oma ochtend waarbij alle opa’s en oma’s welkom zijn met de kleinkinderen. Wij verzorgen koffie, thee en iets lekkers en een hoop activiteiten zoals leuke spelletjes, ponyrijden en een mooi foto moment.

Barbecue

Wij draaien onze hand niet om voor het organiseren van een barbecue. Dat organiseren we dan ook jaarlijks. Lekker en gezellig! Ook vinden er jaarlijks kind gesprekken plaats. Genoeg momenten waarop we dus, naast de dagelijkse overdracht, elkaar wat langer spreken.

Gezonde voeding

Gezonde voeding vinden we belangrijk. Veel groenten en fruit bijvoorbeeld. Ook proeven we vaak iets nieuws.

Veiligheid & Gezondheid

Kinderopvang moet vooral een veilige en gezonde omgeving zijn. Dat is de basis van onze opvang.