Ruilen, extra dagen, vakantie en afwezigheid

Kinderen komen op vaste dagen bij ’t Leidsche Tuynhuis. Soms is het voor ouders handig om een dag te ruilen, een extra dag of een extra halve dag af te nemen. Dit is alleen mogelijk wanneer er een plekje op de groep van het kind vrij is. Om onduidelijkheden te voorkomen hebben wij een aantal regels opgesteld:

 

  • Het ruilen van dagen is een service die wij aanbieden en geen recht.
  • Een ruildag kan vooraf aangevraagd worden via de ouderlogin van KOV.net, dus voor de dag dat het kind afwezig is. Ruilverzoeken via email of telefoon worden niet in behandeling genomen.
  • Een verzoek voor een ruildag of extra dag kan vanaf een maand voor de betreffende dag in behandeling worden genomen. Er kan tot uiterlijk een week van te voren een aanvraag gedaan worden voor een ruildag of een extra dag.
  • Bij ziekte van een kind kan op de dag dat het kind ziek is tot 10.00 uur een ruildag aangevraagd worden (dit geldt niet bij flexibele opvang) via de ouderlogin.
  • Een ruildag of extra dag is alleen mogelijk als de groepssamenstelling dit toelaat. Wij kunnen niet over de beroepskracht-kindratio heen. Wij zullen geen extra medewerkers inzetten om een ruildag of extra dag mogelijk te maken, ook niet bij afwezigheid van een medewerker. Kinderen kunnen alleen op de eigen stamgroep geplaatst worden, wanneer de stamgroep gesloten is kunnen wij een vergelijkbare alternatieve groep aanbieden indien mogelijk.
  • Bij een vakantie van 1 of meer aaneengesloten weken is het niet mogelijk de gehele vakantie te ruilen.
  • Een verzoek voor een ruildag of extra dag wordt door de planningsmedewerkers van ’t Leidsche Tuynhuis in behandeling genomen op werkdagen, in de weekenden worden deze niet behandeld. Je hoort uiterlijk 3 werkdagen voor de betreffende dag of het verzoek mogelijk is, uiteraard eerder indien mogelijk. Wanneer een verzoek niet is goedgekeurd kan een kind niet gebracht worden, hierover kan niet gecorrespondeerd worden.
  • Een ruildag mag vallen in de 3 weken voor of na de dag die geruild wordt.
  • Het is niet mogelijk een aangevraagde extra dag later om te zetten naar een ruildag.
  • Ongedaan maken van een ruildag of een afgemelde dag is alleen mogelijk als het vrijgekomen plekje niet vergeven is (wij moeten ons aan de norm houden).
  • Reeds geruilde dagen kunnen niet nogmaals geruild worden.
  • Ruildagen zijn kind gebonden. Een afgemelde dag kan niet voor een broertje of zusje gebruikt worden.
  • Ruildagen dienen in hetzelfde kalenderjaar te vallen.
  • Wanneer er een uitstapje of activiteit is gepland dat door de aanname van een extra kind niet door kan gaan, is een ruildag of extra dag niet mogelijk. Wij moeten hierbij rekening houden met onder andere het aantal vervoersplekken.
  • De dagen die wij gesloten zijn (nationale feestdagen, 3 oktober, de studiedag en de Kerstsluiting) kunnen niet geruild worden. De studiedag en de Kerstsluiting (Kerstdagen uitgezonderd) zijn niet meegerekend in de prijs (wij rekenen met 51 weken opvang).
  • Een extra dag kan worden afgenomen tegen het geldende tarief. Een extra dag wordt via de volgende maandfactuur in rekening gebracht en zal ook op het jaaroverzicht te vinden zijn. Een extra dag betreft opvang van 07.00-19.00 uur. Een extra halve dag betreft opvang van 07.00-13.00 uur of van 13.00-19.00 uur.
  • Wanneer je kind afwezig zal zijn, wil je dit dan tijdig doorgeven via de ouderlogin? Indien je kind op de opvang dag om 9.30 uur niet aanwezig is en wij geen afzegging hebben doorgekregen, benaderen wij je telefonisch.

Voor de Buitenschoolse opvang geldt aanvullend:

 • Een schooldag (van 14.30 – 19.00 uur) kan alleen geruild worden met een andere schooldag. Deze kan niet geruild worden naar een schoolvakantie of roostervrije dag.
 • Op een roostervrije dag van school kan extra opvang aangevraagd worden tegen hetzelfde uurtarief als het BSO contract. Op een roostervrije dag van school kunnen wij alleen opvang aanbieden als er minimaal vier kinderen aanwezig zijn. Er kunnen bij een studiedag/roostervrije dagen maximaal 20 kinderen in de ochtend (8:30 tot 14:30 uur) aanwezig zijn. Een roostervrije dag betreft bij een contract voor de desbetreffende dag extra opvang van 8.30 tot 14.30 uur, daarna gaat het BSO contract in. Is het een extra dag dan betreft het extra opvang van 8.30 tot 19.00 uur.
 • Je hoort uiterlijk 2 weken voor de betreffende dag of het verzoek mogelijk is, uiteraard eerder indien mogelijk. Mocht je na acceptatie van de aanvraag, de extra opvang annuleren dan worden de extra uren alsnog in rekening gebracht. Zodra wij het verzoek van extra opvang namelijk accepteren is je aanvraag meegenomen in de minimaal aanwezige kinderen om de BSO open te laten gaan.
 • Wil je bij een studiedag/roostervrije dag van school het ons ook laten weten als je kind niet komt bij een contract voor de desbetreffende dag? Dit kan via de ouderlogin.
 • Wanneer een extra dag opvang in een schoolvakantie wordt afgenomen betreft dit altijd een hele dag opvang van 07.00-19.00 uur.
 • Bij de BSO bestaat de mogelijkheid om een warme maaltijd te bestellen die om 17.00 uur gegeten wordt. Deze kan tot een maand vooraf besteld worden. Wanneer bij de BSO een kind van dag ruilt, is het alleen mogelijk om een maaltijd mee te ruilen wanneer wij dit minimaal een maand van te voren weten, dit in verband met onze besteltermijn.
 • In het weekend en op woensdag worden er geen ouderverzoeken behandeld.
 • Wanneer je kind afwezig zal zijn, wil je dit dan tijdig doorgeven via de ouderlogin?

Regels vakantieopvang BSO

Wij regelen en plannen een uitstapje op het aantal kinderen die op de betreffende dag naar de BSO komen. Op basis hiervan maken we afspraken met de te bezoeken locatie over veiligheid en logistiek. Komt er op de dag van het uitje een kind op de BSO, dat voor die dag was afgemeld, dan is het mogelijk dat we het uitje moeten afzeggen, omdat we het logistiek en organisatorisch niet meer kunnen verantwoorden. Ook hier bevestigen uitzonderingen de regel, maar om teleurstelling te voorkomen, vragen wij je dit goed in acht te nemen. Via de ouderlogin kun je de vakanties van je kind(eren) doorgeven.

  Gezonde voeding

  Gezonde voeding vinden we belangrijk. Veel groenten en fruit bijvoorbeeld. Ook proeven we vaak iets nieuws.

  Veiligheid & Gezondheid

  Kinderopvang moet vooral een veilige en gezonde omgeving zijn. Dat is de basis van onze opvang.