Ruilen en extra dagen

 • Een ruildag kan vooraf aangevraagd worden via de ouderlogin van KOV.net, dat wil zeggen voor de dag dat het kind aanwezig is. Ruilverzoeken via email of telefoon worden niet in behandeling genomen.
 • Een ruildag kan worden aangevraagd voor de periode drie weken voor of na de dag die geruild wordt.
 • Een extra dag kan worden afgenomen tegen het geldende tarief. Een extra dag wordt via de volgende maandfactuur in rekening gebracht en zal ook op het jaaroverzicht te vinden zijn. Een extra dag betreft opvang van 07.00 – 19.00 uur. Een extra halve dag betreft opvang van 7.00 – 13.00 uur of van 13.00 – 19.00 uur.
 • Een verzoek voor een ruildag of extra dag kan vanaf één maand voor de betreffende dag in behandeling worden genomen. Er kan tot uiterlijk één week van tevoren een aanvraag worden gedaan voor een ruildag of een extra dag.
 • Bij ziekte van een kind kan op de dag dat het kind ziek is tot 10.00 uur een ruildag aangevraagd worden (dit geldt niet bij flexibele opvang) via de ouderlogin van KOV.net.
 • Een ruildag is extra dag is alleen mogelijk als de groepssamenstelling dit toelaat. Er kan niet worden afgeweken van de beroepskracht-kindratio. Er zullen geen extra medewerkers ingezet worden om een ruildag of extra dag mogelijk te maken, ook niet bij afwezigheid van een medewerker.
 • Kinderen kunnen alleen op de eigen stamgroep geplaatst worden. Wanneer de stamgroep gesloten is, kan er een vergelijkbaar alternatief aangeboden worden indien mogelijk.
 • Bij vakantie van één of meerdere aangesloten weken is het niet mogelijk om de gehele vakantie te ruilen.
 • Een verzoek voor een ruildag of extra dag wordt door de planningsmedewerkers van het Leidsche Tuynhuis in behandeling genomen op werkdagen tijdens werkuren. In de weekenden worden deze niet behandeld. Je hoort uiterlijk drie wekdagen voor de betreffende dag of het verzoek mogelijk is en wanneer bekend eerder.
 • Wanneer een verzoek niet is goedgekeurd, kan een kind niet gebracht worden. Hierover kan niet worden gecorrespondeerd.
 • Het is niet mogelijk om een aangevraagde dag later om te zetten naar een ruildag.
 • Ongedaan maken van een ruildag of een afgemelde dag is alleen mogelijk als het vrijgekomen plekje niet vergeven is.
 • Reeds geruilde dagen kunnen niet nogmaals geruild worden.
 • Ruildagen zijn kind gebonden. Een afgemelde dag kan niet voor een broertje of zusje worden gebruikt.
 • Ruildagen dienen in hetzelfde kalenderjaar te vallen.
 • Wanneer er een uitstapje of activiteit gepland is dat door de aanname van een extra kind niet door kan gaan, is een ruildag of extra dag niet mogelijk. KDV het Leidsche Tuynhuis moet hierbij rekening houden met onder andere het aantal vervoersplekken.
 • De dagen dat KDV het Leidsche Tuynhuis gesloten is (nationale feestdagen, 3 oktober, de studiedag en de Kerstsluiting) kunnen niet geruild worden. De studiedag en de Kerstsluiting (kerstdagen uitgezonderd) zijn niet meegerekend in de prijs (KDV het Leidsche Tuynhuis rekent met 51 weken opvang).

Voor de Buitenschoolse opvang geldt aanvullend:

  • Een schooldag (14.30- 19.00u) kan alleen worden geruild met een andere schooldag. Deze kan niet als hele dag gebruikt worden in een schoolvakantie en ook niet voor een gedeelte van een studiedag;
  • Op een roostervrije dag van school kan extra opvang aangevraagd worden tegen hetzelfde uurtarief als het BSO contact. Op een roostervrije dag van school kunnen wij alleen opvang aanbieden als er minimaal vier kinderen aanwezig zijn. Er kunnen bij een studiedag /roostervrije dagen maximaal 20 kinderen in de ochtend (8:30- 14:30) aanwezig zijn. Een roostervrije dag betreft een contract voor de desbetreffende dag opvang van 8.30u- 14.30 daarna gaat het BSO contract in. Is het een extra dag dan betreft het opvang van 8.30- 19.00u;
  • Je hoort uiterlijk twee weken voor de betreffende dag of het verzoek mogelijk is, uiteraard eerder indien mogelijk. Mocht je na acceptatie van de aanvraag de extra opvang annuleren, dan worden de extra uren alsnog in rekening gebracht. Zodra wij het verzoek van extra opvang namelijk accepteren is je aanvraag meegenomen in de minimaal aanwezige kinderen om de BSO open te laten;
  • Wil je bij een studie / roostervrije dag van school ons ook laten weten als je kind niet komt bij een contract voor de desbetreffende dag. Dit kan via de ouderlogin;
  • Wanneer een extra dag opvang in een schoolvakantie wordt afgenomen betreft dit altijd een hele dag opvang van 7.00-19.00u;
  • Bij de BSO op het Leidsche Tuynhuis bestaat de mogelijkheid om een warme maaltijd te bestellen die om 17.00u gegeten wordt. Deze kan tot een maand vooraf besteld worden. Wanneer bij de BSO een kind van dag ruilt, is het alleen mogelijk om een maaltijd mee te ruilen wanneer wij dit minimaal een maand van te voren weten, dit in verband met onze besteltermijn;
  • In het weekend en op woensdag worden er geen ouderverzoeken behandel. Wanneer je kind afwezig zal zijn, wil je dit dan tijdig doorgeven via de ouderlogin? Indien je kind op de opvangdag om 9.30u niet aanwezig is en wij geen afzegging hebben doorgekregen, benaderen wij je telefonisch.

  Wanneer je kind afwezig zal zijn, wil je dit dan tijdig doorgeven via de ouderlogin?

  Indien je kind op de opvangdag om 9.30u niet aanwezig is en wij geen afzegging hebben doorgekregen, benaderen wij je telefonisch.

  Regels vakantieopvang BSO

  Wij regelen en plannen een uitstapje op het aantal kinderen die op de betreffende dag naar de BSO komen. Op basis hiervan maken we afspraken met de te bezoeken locatie over veiligheid en logistiek. Komt er op de dag van het uitje een kind op de BSO, dat voor die dag was afgemeld, dan is het mogelijk dat we het uitje moeten afzeggen, omdat we het logistiek en organisatorisch niet meer kunnen verantwoorden. Ook hier bevestigen uitzonderingen de regel, maar om teleurstelling te voorkomen, vragen wij je dit goed in acht te nemen. Via de ouderlogin kun je de vakanties van je kind(eren) doorgeven.

   

   Gezonde voeding

   Gezonde voeding vinden we belangrijk. Veel groenten en fruit bijvoorbeeld. Ook proeven we vaak iets nieuws.

   Veiligheid & Gezondheid

   Kinderopvang moet vooral een veilige en gezonde omgeving zijn. Dat is de basis van onze opvang.

   We hebben nog plaatsen beschikbaar