Pedagogisch beleid

Hoe gaan we met kinderen om? Wat vinden we belangrijk? En hoe doen we dat?

Kinderopvang het Leidsche Tuynhuis denkt goed na over onze manier van handelen. We hebben ons dan ook vier basisdoelen gesteld:

1. We bieden kinderen fysieke en emotionele veiligheid zodat zij zich thuis voelen en zich kunnen ontspannen;
2. We bevorderen persoonlijke competenties van kinderen;
3. We bevorderen  sociale competenties van kinderen;
4. We bevorderen de socialisatie van kinderen door overdracht van waarden en normen.

Gezonde voeding

Gezonde voeding vinden we belangrijk. Veel groenten en fruit bijvoorbeeld. Ook proeven we vaak iets nieuws.

Veiligheid & Gezondheid

Kinderopvang moet vooral een veilige en gezonde omgeving zijn. Dat is de basis van onze opvang.