Veiligheid en Gezondheid

Via deze link kan je het Veiligheid- en Gezondheidsbeleid van het Leidsche Tuynhuis openen, dit beleidsstuk is een onderdeel van het totale beleid van Veiligheids-en Gezondheidsbeleid volgens Wet innovatie en Kwaliteit van de Kinderopvang (IKK) per 1 januari 2018. In dit stuk staan de regels, die gehanteerd worden bij (het voorkomen van) ongevallen bij kinderen. Met behulp van dit beleidsplan wordt inzichtelijk gemaakt hoe we op onze locatie werken. Met als doel de kinderen en medewerkers een zo veilig en gezond mogelijke werk, speel en leefomgeving te bieden waarbij kinderen beschermd worden tegen risico’s met ernstige gevolgen en leren omgaan met kleine risico’s. Klik hier voor het Veiligheid- en Gezondheidsbeleid van de BSO.

Top plek voor kids

Onze zoon is 4,5 jaar en gaat naar het Leidsche Tuynhuis vanaf de leeftijd van 4 maanden.

Onze zoon is altijd met bijzonder veel liefde en zorg opgevangen door de leid(st)ers. Wij hebben het als heel prettig ervaren dat er (bijna) geen personele wisselingen hebben plaatsgevonden de afgelopen jaren. Die stabiliteit vinden wij voor ouders en kinderen heel belangrijk.
De medewerkers van het Leidsche Tuynhuis zijn meedenkend en flexibel en hebben er de afgelopen jaren voor gezorgd dat wij -zonder kindzorgen- ons werk hebben kunnen doen.

Eelkje Boonstra

Gezonde voeding

Gezonde voeding vinden we belangrijk. Veel groenten en fruit bijvoorbeeld. Ook proeven we vaak iets nieuws.

Ouderbetrokkenheid

Een hecht contact met jou als ouder vinden wij belangrijk. Samen delen we de zorg voor je kind tenslotte!